Semináre

Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe Dohody o mediácii (mediačnej dohody) ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Presný termín konania bude dohodnutý s prihlásenými účastníkmi po dosiahnutí minimálneho počtu (6 účastníkov).

Zmena termínu vyhradená.

Bratislava

Mediačná dohoda bez paragrafov II.

Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Cena: 79 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri včasnej úhrade prevodom na účet vopred.

Presný termín školenia bude dohodnutý pri naplnení minimálneho počtu záujemcov (5 osôb).

Šoltésovej 22 Bratislava

Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Obsah BSM. Rozdiel medzi zrušením a zánikom BSM. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.
Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 79 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Presný termín konania seminára bude dohodnutý s prihlásenými účastníkmi po dosiahnutí minimálneho počtu (5 účastníkov).

Bratislava

Mediačná dohoda bez paragrafov IV

Mediácia a súdne konanie

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Ceny za notársku zápisnicu, odmena advokáta v súdnom konaní. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 79 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Presný termín školenia bude dohodnutý pri naplnení minimálneho počtu záujemcov (5 osôb).

Bratislava

REKONDIČNÝ POBYT pre mediátorov - začiatočníkov

Osviežte si svoje znalosti pri praktickom nácviku mediačného konania. Zrelaxujte v krásnom prostredí tajchu v Novej Bani a počas dvoch dní naplnených zaujímavým programom načerpajte pozitívnu energiu do vašej mediačnej praxe.

1. Zhrnutie právnych, psychosociálnych a komunikačných poznatkov mediátora
2. Marketing mediačných služieb
3. Mediačná kancelária, vedenie dokumentácie, cenník
4. Praktický nácvik mediačného stretnutia od A po Z.

Cena kurzu zahŕňa aj náklady na ubytovanie, občerstvenie a študijné materiály. Podrobnejšie informácie získate na adrese info@mediatorka.sk.

Nová Baňa

História seminárov

17. september 2014, 10:00

[Obsadené] Mediačná dohoda bez paragrafov I

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne

Seminár je už obsadený, nové budú prebiehať od začiatku októbra. Ďakujeme za pochopenie. Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Individuálny prístup. Maximálne 10 účastníkov.

19. september 2014, 10:00

[Obsadené] Mediačná dohoda bez paragrafov II

Rodičovská dohoda a iné dohody podľa zákona o rodine

Seminár je už obsadený, nové budú prebiehať od začiatku októbra. Ďakujeme za pochopenie. Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

3. október 2014, 10:00

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Obsah BSM. Zrušenie, zánik, vyporiadanie. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

10. október 2014, 10:00

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda bez paragrafov IV

Súdne poplatky

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

17. október 2014, 08:45

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda bez paragrafov I

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Individuálny prístup. Maximálne 10 účastníkov.

23. január 2015, 09:00

[OBSADENÉ] Mediácia pod supervíziou

Riešenie konkrétnych prípadov účastníkov.

Kurz je určený pre limitovaný počet účastníkov. Cena 29 Eur. Pre účastníkov minimálne 4 seminárov z cyklu Mediačná dohoda bez paragrafov zdarma.

29. január 2015, 09:00

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda bez paragrafov I

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov. Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

13. február 2015, 09:00

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Obsah BSM. Zrušenie, zánik, vyporiadanie. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 10.2.2015

16. február 2015, 10:00

Mediačná dohoda bez paragrafov IV

Súdne poplatky

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 11.2.2015

20. február 2015, 09:00

Mediácia pod supervíziou

Riešenie konkrétnych prípadov účastníkov, zameranie na tému: priebeh mediačného konania

Supervízna podpora bude zameraná problematické otázky pri vedení mediačného konania, napríklad na rôzne spôsoby oslovenie respondenta, poučovaciu povinnosť pri úvodnom stretnutí, vedenie agendy, registrácia v Centrálnom notárskom registri listín. Supervízia: JUDr. Dana Baliová, mediátorka, JUDr. Beata Swanová

Kurz je určený pre limitovaný počet účastníkov. Cena 29 EUr. Pre účastníkov 4 seminárov z cyklu Mediačná dohoda bez paragrafov zdarma.

Uzávierka prihlášok: 17.2.2015

27. február 2015, 09:00

[OBSADENÉ] Mediačná dohoda V

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie.

Vzťahy medzi pojmami náhrada škody, nemajetková ujma, ušlý zisk. Vznik bezdôvodného obohatenia. Premlčacie lehoty. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

13. marec 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Uzávierka prihlášok: 9.3.2015

20. marec 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov II.

Rodičovská dohoda a iné dohody podľa zákona o rodine

Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov. Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 16.3.2015

27. marec 2015, 09:00

Mediácia pod supervíziou

Riešenie konkrétnych prípadov účastníkov. Zameranie supervízneho stretnutia: osobnostná typológia - osobnosť mediátora a sporových strán. Supevrízorka - PhDr. E. Marčoková

Kurz je určený pre limitovaný počet účastníkov, maximálne 6 účastníci. Trvanie supervízneho stretnutia - 4 hodiny. Cena 29 Eur. Pre účastníkov minimálne 4 seminárov z cyklu Mediačná dohoda bez paragrafov zdarma.

Uzávierka prihlášok: 23.3.2015

10. April 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov V - zmenený termín

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Vzťahy medzi pojmami náhrada škody, nemajetková ujma, ušlý zisk. Vznik bezdôvodného obohatenia. Premlčacie lehoty. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 6.4.2015

15. máj 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov IV - súdne konanie

Mediácia a súdne konanie so zameraním na súdny poplatok a iné trovy konania

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Ceny za notársku zápisnicu, odmena advokáta v súdnom konaní. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 11.5.2015

22. máj 2015, 09:00

Mediácia pod supervíziou

Pre mediátorov - začiatočníkov

Supervízne stretnutie určené pre mediátorov, ktorí zatiaľ aktívne nevykonávajú mediačnú činnosť, ale majú záujem získať a precvičiť si teoretické vedomosti, ktoré získali v kurze odbornej prípravy mediátora za prítomnosti supervízorov - mediátorov z praxe.

Individuálny prístup, max. 5 účastníkov, 2-3 supervízori.

Uzávierka prihlášok: 19.5.2015

29. máj 2015, 09:00

Bezpodielové spoluvlastníctvo - súčasť ďalšej odbornej prípravy mediátora

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Cena: 50 Eur.

Tento seminár je organizovaný v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou inštitúciou Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov a je súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov podľa § 10 zákona o mediácii. Miesto konania bude včas upresnené. Informácie na www.mediacnecentrum.com v časti Aktuality.

UPOZORNENIE! Na seminár je možné sa prihlásiť prostredníctvom stránky akreditovanej inštitúcie - www.mediacnecentrum.com.

29. June 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Uzávierka prihlášok: 24.6.2015

17. August 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov II.

Rodičovská dohoda a iné dohody podľa zákona o rodine.

Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov. Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 12.8.2015

18. August 2015, 09:00

Mediácia pod supervíziou

Riešenie konkrétnych prípadov so spätnou väzbou. Zameranie supervízneho stretnutia: striedavá starostlivosť

Supervízne stretnutie je určené pre limitovaný počet účastníkov, maximálne 6 účastníci. Trvanie supervízneho stretnutia - 4 hodiny. Cena 39 Eur. Pre účastníkov minimálne 4 seminárov z cyklu Mediačná dohoda bez paragrafov zdarma.

Podmienkou absolvovania supervízneho stretnutia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 12.8.2015

11. september 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov I. [OBSADENÉ]

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Uzávierka prihlášok: 8.9.2015

Bratislava
25. september 2015, 09:00

Mediácia pod supervíziou

Riešenie konkrétnych prípadov so spätnou väzbou. Zameranie supervízneho stretnutia: typológia

Supervízne stretnutie je určené pre limitovaný počet účastníkov, maximálne 6 účastníci. Trvanie supervízneho stretnutia - 4 hodiny. Cena 39 Eur. Pre účastníkov minimálne 4 seminárov z cyklu Mediačná dohoda bez paragrafov zdarma.

Podmienkou absolvovania supervízneho stretnutia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 22.9.2015

Bratislava
2. október 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Obsah BSM. Zrušenie, zánik, vyporiadanie. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 29.9.2015

Bratislava
9. október 2015, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov IV

Mediácia a súdne konanie.

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Podmienkou absolvovania tohto seminára je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Uzávierka prihlášok: 11.2.2015

Bratislava
16. október 2015, 09:00

Mediačná dohoda V

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie.

Vzťahy medzi pojmami náhrada škody, nemajetková ujma, ušlý zisk. Vznik bezdôvodného obohatenia. Premlčacie lehoty. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 13.10.2015

Bratislava
23. október 2015, 09:00

Mediácia obchodnoprávnych sporov. ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTOROV podľa § 10a zákona o mediácii

Seminár pripravovaný v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

Seminár je organizovaný prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov, prihlasovanie bude možné cez kontakty na stránke www.mediacnecentrum.com (čast Aktuality).

Výška poplatku bude upresnená dodatočne.

Uzávierka prihlášok: 18.10.2015

Bratislava
22. január 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov I

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe Dohody o mediácii (mediačnej dohody) ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Uzávierka prihlášok: 18.1.2016

Zmena termínu vyhradená.

28. január 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov I

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne .

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe mediačnej dohody ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Individuálny prístup. Maximálne 12 účastníkov.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 25.1.2016.

29. január 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov II

Rodičovská dohoda a iné dohody podľa zákona o rodine.

Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 25.1.2016.

Zmena termínu vyhradená.

5. február 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Obsah BSM. Rozdiel medzi zrušením a zánikom BSM. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.
Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 1.2.2016.

Zmena termínu vyhradená.

11. február 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov IV

Mediácia a súdne konanie.

Vzťah mediácie a súdneho konania. Poplatky v rodinných veciach. Súdne poplatky v občianskych a obchodných veciach. Oslobodenie od povinnosti uhradiť súdny poplatok. Odmeňovanie mediátorov Centrom právnej pomoci. Ceny za notársku zápisnicu, odmena advokáta v súdnom konaní. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 08.02.2016.

Zmena termínu vyhradená.

19. február 2016, 09:00

Mediačná dohoda bez paragrafov V

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie.

Vzťahy medzi pojmami náhrada škody, nemajetková ujma, ušlý zisk. Vznik bezdôvodného obohatenia. Premlčacie lehoty. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 69 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Uzávierka prihlášok: 15.2.2016

Zmena termínu vyhradená.