JUDr. Beata Swanová

Mediácii sa venuje od r. 2005 a v súčasnosti je podpredsedníčkou Asociácie mediátorov Slovenska. Pôsobí ako lektorka v akreditovanom programe vzdelávania budúcich mediátorov v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii – Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov so sídlom v Košiciach, pričom školí oblasť právneho minima. Ako riaditeľka mediačného centra RESOLUTION pôsobí ako odborný konzultant pre právne otázky spojené s mediačným konaním. Je členkou Slovenskej advokátskej komory, ako advokátka sa špecializuje na občianske a rodinné právo. Snaží sa podporovať spoluprácu mediátorov a advokátov, propaguje myšlienky Collaborative Practice/Collaborative Law (Právo spolupráce).

Prečo som sa popri svojej činnosti rozhodla venovať aj vzdelávaniu kolegov z radov mediátorov v rámci ADResolution? Hlavným podnetom bol ohlas na moju prednášku o Povahe mediačnej dohody na konferencii v Prešove. Hoci už predtým som mala viacero príspevkov o mediácii na Slovensku a o zákone o mediácii, až po tejto konferencii som si naplno uvedomila, že mediátori, ktorí nemajú právnické vzdelanie, chcú a potrebujú vedieť aspoň základné informácie o právnej stránke mediácie. Hoci úlohou mediátorov nie je právne poradenstvo, občas mediácia stroskotá na tom, že účastníci nie sú schopní dať svoju dohodu do takej právnej formy, aby naozaj dosiahli to, na čom sa v mediácii dohodli. Na základe tejto prednášky vznikol prvý seminár z rady „Mediačná dohoda bez paragrafov“. Pozitívne referencie ma viedli k tomu, aby som podobnou formou spracovala aj ďalšie pokračovacie semináre, momentálne v 4 moduloch. Semináre sú v rozsahu 6 vyučovacích hodín, vedené sú v malých skupinách, aby bol zabezpečený individuálny prístup a možnosť konzultácie vlastných skúseností z mediačných prípadov. Zároveň sme zaviedli pre účastníkov supervízne stretnutia zamerané na konkrétne témy. Teším sa, že môžem svoje vedomosti odovzdávať v prospech mediačnej obce a zlepšiť tak obraz mediácie na Slovensku.