Najbližšie semináre

Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Ako napísať mediačnú dohodu zrozumiteľne, vlastnými slovami a pritom právne korektne.

Úvodný seminár, ktorého cieľom je podať základné informácie o povahe Dohody o mediácii (mediačnej dohody) ako výsledku mediácie. Základný právny prehľad pre neprávnikov. Príklady z praxe. Maximálne 12 účastníkov.

Cena seminára: 69 Eur, zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri včasnej úhrade prevodom na účet.

Presný termín konania bude dohodnutý s prihlásenými účastníkmi po dosiahnutí minimálneho počtu (6 účastníkov).

Zmena termínu vyhradená.

Bratislava

Mediačná dohoda bez paragrafov II.

Manželské spory. Spory medzi rodičmi vo vzťahu k maloletým deťom. Osobná starostlivosť. Striedavá starostlivosť. Vzťahy plnoletých detí a rodičov, vzťahy medzi ostatnými príbuznými.

Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.

Cena: 79 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri včasnej úhrade prevodom na účet vopred.

Presný termín školenia bude dohodnutý pri naplnení minimálneho počtu záujemcov (5 osôb).

Šoltésovej 22 Bratislava

Mediačná dohoda bez paragrafov III

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Obsah BSM. Rozdiel medzi zrušením a zánikom BSM. Mediačná dohoda o vyporiadaní BSM. Praktické príklady. Individuálny prístup. Maximálne 6 účastníkov.
Podmienkou absolvovania školenia je účasť na úvodnom seminári Mediačná dohoda bez paragrafov I.

Cena 79 Eur. Zľava pre členov Asociácie mediátorov Slovenska a pri úhrade prevodom na účet vopred.

Presný termín konania seminára bude dohodnutý s prihlásenými účastníkmi po dosiahnutí minimálneho počtu (5 účastníkov).

Bratislava